Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 21.

Naplórészlet 

Ma a következő szavakat hallottam: „Leányom, szívem kedveltje! Gyönyörűséggel tekintek lelkedbe. Sok kegyelmet adok az embereknek csupán miattad. Sok büntetést tartok vissza ugyancsak miattad. Megakadályozod, hogy igazságot gyakoroljak, szereteteddel megkötöd a kezemet.” (Napló, 1193)

Ma hallottam lelkemben a hangot: „Ó, ha a bűnösök ismernék irgalmamat, nem vesznének el oly nagy számban. Mondd el a bűnös lelkeknek, hogy ne féljenek hozzám jönni, beszélj nekik nagy irgalmamról!” (Napló, 1396)

Ima

Jézus, töltsd meg szívemet szeretettel, mint Szent Fausztina szívét, hogy örüljek, és sok kegyelmet adj, amikor irgalmasságot kérek a lelkeknek. Még több bűnös ismerje meg irgalmadat, amíg még itt az ideje az irgalmasságnak. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 20.

Naplórészlet 

1936.12.16. A mai napot – minden szenvedésemet és imámat – Oroszországért, ezért a szegény országért ajánlottam fel. A Szentáldozás után azt mondta Jézus: „Nem tudom már tovább elviselni ezt az országot. Ne kösd meg kezeimet, leányom!” (209) Megértettem, hogy az Istennek tetsző lelkek imája nélkül már ez az egész nép elpusztult volna. (Napló, 818)

(44) Midőn egyszer megkérdeztem Jézust, hogyan tudja elviselni büntetés nélkül ezt a sok bűnt és vétket, azt felelte: „A büntetésre ott van nekem az egész örökkévalóság. Most meghosszabbítom számukra az irgalom idejét, de jaj, ha nem ismerik fel látogatásom napját! Leányom, irgalmasságom titkárnője, nemcsak arra kötelezlek, hogy írj irgalmasságomról, s hirdesd azt, hanem kérned kell embertársaid részére a kegyelmet, hogy ők is dicsőítsék irgalmamat.” (Napló, 1160)

Ima

Uram, Jézus, köszönöm, hogy utasítottad Szent Fausztinát, hogy ne csak a bűnösök iránti irgalmadról írjon, hanem könyörögjön is értük. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 19.

Naplórészlet 

A hónap első péntekén a Szentáldozás előtt megpillantottam egy óriási edényt (95) telve Szent Ostyákkal. Egy kéz elém helyezte, s én kezembe vettem ezt az edényt. Ezer élő Ostya volt benne. Akkor meghallottam ezt a hangot: „Ezeket az Ostyákat azok a lelkek vették magukhoz, akik számára az őszinte megtérés kegyelmét elnyerted ebben a Nagyböjtben.” Ez Nagypéntek előtt egy héttel történt. (Napló, 640)

Hirtelen megláttam az Urat. Szívére ölelt, és azt mondta: „Ne sírj, leányom, nem bírom elviselni a könnyeidet. Megadok nekik mindent, amire kérsz, de hagyd abba a sírást!” Nagy öröm (280) töltött el, s lelkem, mint mindig, elmerült Benne, egyetlen Kincsemben. Ezen a napon többet beszélgettem Jézussal, mert felbátorított jósága. (Napló, 928)

Ima

Uram Jézus, köszönöm szeretetteljes és gyengéd válaszodat Szent Fausztina lelkekért való közbenjárására. Arra buzdít bennünket, hogy legyünk szeretetteljesek és gyengédek közbenjárásunkban az irgalmasságodra szoruló lelkekért. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 18.

Naplórészlet 

Egyszer egy bizonyos személy imát kért tőlem. Amint az Úrral találkoztam, következőképp szóltam Hozzá: „Jézusom, különösen szeretem azokat, akiket Te szeretsz.” Erre Jézus így felelt: „Én pedig különös kegyelmekben részesítem a lelkeket, akikért közbenjársz nálam.” (Napló, 599)

Ma, Szentáldozás után, nagyon sokat beszéltem Jézusnak azokról a személyekről, akik fontosak számomra. Ekkor hallottam Jézust: „Leányom, ne törekedj erre a bőbeszédűségre! Azokat, akiket különösen szeretsz, én is szeretem. Rád való tekintettel elárasztom őket kegyelmeimmel. Kedves nekem, ha beszélsz róluk, de ne tedd ezt túlzott törekvéssel.” (Napló, 739)

Ima

Uram Jézus, árassz el irgalmaddal minden embert, akit különleges módon szeretünk, miközben közbenjárunk értük és az egész világért. Uram, különösen a családtagjaimat és a közeli barátaimat. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 17.

Naplórészlet 

„Leányom, szívem lehajolt kéréseidhez. A te feladatod és kötelességed itt a földön, hogy az egész világnak (40) irgalomért könyörögj. Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat! Kinevezlek irgalmasságom sáfárjának. Mondd meg a gyóntatódnak, hogy képemet a templomban állítsák ki, ne a klauzúra mögött a kolostorban! E kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára.” (Napló, 570)

Ima

Uram Jézus egyesülök Szent Fausztinával, Irgalmasságod sáfárjával, hogy irgalmat könyörögjek az egész világnak. Legyen minden léleknek hozzáférhetõ az isteni irgalmasság képe és az irgalmasság ünnepe. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 16.

Naplórészlet 

Egyszer azt mondta nekem az Úr: „Leányom, bizalmad és szereteted megköti igazságosságomat, és nem tudok büntetni, mert megakadályozol ebben.” Lám, mily nagy az ereje a bizalomteljes léleknek. (Napló, 198)

„Lányom, a te őszinte, nagylelkű szeretetedért sok kegyelemmel árasztom el őket. Bár ők nem kérik ezt tőlem, a neked adott ígéret miatt teszem.” (Napló, 383)

Ima

Uram Jézus, csatlakozom Szent Fausztinához az irántad érzett nagy bizalmában és szeretetében, hogy megfékezze igazságosságodat, és irgalmasságod sok kegyelmét lehívja erre a kegyelemre szoruló világra. Különösen azoknak a lelkére emlékszem, akiket ismerek, és távol vannak Tőled. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 15.

Naplórészlet 

(99) Második nap, a Szentáldozás után hallottam ezt a hangot: „Leányom – tekints irgalmam mélységébe, dicsérd és tiszteld, és ezt a következőképpen tedd: gyűjtsd össze a világ valamennyi bűnösét, s merítsd mind irgalmam mélységébe. Oda akarom adni magamat a lelkeknek; lelkekre vágyódom, leányom. Ünnepemen – az Irgalom Ünnepén – végigjárod az egész világot, s a béna lelkeket irgalmasságom forrásához vezeted. Én meggyógyítom és megerősítem őket.” (Napló, 206)

Ima

Köszönjük, Urunk, Jézus, hogy megtanítottál minket arra, hogyan könyörögjünk a Te irgalmadhoz a lelkekért. Egyházként mi, a Te Tested merítjük őket irgalmasságod óceánjába – „megkereszteljük” őket irgalmasságodban. Irgalmasságod mélységébe süllyesztjük a világ összes bénult lelkét. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 14.

Naplórészlet 

„Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is az, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat. Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér, s a szíve beszűkül.” (Napló, 1578)

Ima

Jézus, a kedvedben akarok járni, és örülni akarok, amikor keresek és kopogtatok, egyre többet kérek irgalmadból nemcsak magamnak, hanem azoknak is, akik „bezárják szívüket”, és oly keveset kérnek. Tágítsuk ki mindannyiunk szívét, hogy jobban bízhassunk, és többet kaphassunk. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 13.

Naplórészlet 

„Irgalmamból egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket – ez a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet.” (Napló, 1578)

Ima

Jézus, segíts, hogy bízzak Benned! Nekem, és oly sok léleknek többre van szüksége, hogy akarjuk irgalmadat. Segíts, hogy többet kívánjunk, többet kérjünk, hogy több kegyelmet kapjunk. Töltsd meg szívünket hálaadással irgalmadért, és segíts megosztani a kapott kegyelmeket. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 12.

Naplórészlet 

„Akik a tökéletességre törekszenek, azok irgalmamat különösen dicsérjék, mert a kegyelmek özöne, amit rájuk árasztok, irgalmamból fakad. Kívánom, hogy ezek a lelkek irgalmamhoz való határtalan bizalommal tűnjenek ki. Magam foglalkozom az ilyen lelkek szentté válásával. Mindennel ellátom őket, ami szükséges szentségük eléréséhez.” (Napló, 1578)

Ima

Uram Jézus, a tökéletességre törekszem, de valóban többre van szükségem a Te irgalmasságodból. Semmi vagyok nélküled. Taníts meg engem és minden szentségre törekvő lelket, hogyan imádjam a Te irgalmasságodat, és még jobban bízzak Benned! ✞